tr
  • Türkçe

“Alım Satıma 32,000 TRY” Etkinliğine Katılım için Hüküm ve Koşullar

Organizatör, Litvanya Cumhuriyeti yasalarına göre LT-03224 numarasıyla tescil edilmiş UAB Clear White Technologies şirketidir. Şirketin kayıtlı ofis adresi: J. Basanaviiaus g. 26, Vilnius, Litvanya Cumhuriyeti.

Etkinlik Süresi: 10 Ağustos 2023, saat 23:59 (UTC) ile 17 Ağustos 2023, saat 23:59 (UTC) arasındadır.

Etkinliğin geçerli olduğu bölgeler: Türkiye Cumhuriyeti

Bu kampanya, WhiteBIT hizmetlerini daha geniş kitlelere tanıtmak için düzenlenmiştir.

Etkinlik organizatörüne support@whitebit.com e-posta adresinden veya https://whitebit.com adresindeki sohbet aracılığıyla kolayca ulaşabilirsiniz.

Bu etkinlik bir kumar oyunu, piyango, kumar işletmesi hizmeti veya yarışma değildir; bu şartlar resmi bir ödül taahhüdü değildir.

Etkinlik bilgileri reklam amaçlı olarak sunulmaktadır.

Etkinliğe, 18 yaşından büyük yetişkin Türkiye vatandaşları veya Türkiye Cumhuriyeti’nde yasal olarak ikamet eden kişiler katılabilirler. Katılım için aşağıdaki koşullar yerine getirilmesi gerekir: 

  • WhiteBIT web sitesi üzerinde kaydolun ve kimlik doğrulamayı (KYC) tamamlayın;
  • Etkinlik süresi boyunca WhiteBIT borsasında BTC/USDT işlem çiftinde alım satım yapın. Toplam işlem hacminiz aşağıdaki Kategorilerden birine denk geliyorsa ödüle hak kazanırsınız:
  1. Kategori 1: 10 000 USDT ve üzeri işlem hacmi
  2. Kategori 2: 50 000 USDT ve üzeri işlem hacmi
  3. Kategori 3: 100 000 USDT ve üzeri işlem hacmi
  4. Kategori 4: 150 000 USDT ve üzeri işlem hacmi

Katılımcılar, Etkinlik süresince WhiteBIT borsasında BTC/USDT işlem çiftiyle yaptıkları toplam işlem hacmine göre yukarıda belirtilen kategorilerden birine dahil edilecekler.

  • WhiteBIT borsasının Instagram, Telegram, Facebook, Twitter hesaplarından birini takip edin;
  • Bağlantı üzerine tıklayarak Google formunu doldurun, WhiteBIT hesabını takip ettiğiniz sosyal medyadaki kullanıcı adınızı ve katılım sağladığınız sosyal medya hesabınızı belirtin.

Etkinlik şartları, etkinlik süresince yerine getirilmelidir.

Katılımcıların kişisel verileri, Etkinliğe katılımın sağlanması, pazarlama ilişkileri, reklam ilişkileri, vergi ilişkileri ve muhasebe ilişkileri amacıyla işlenir.

Organizatörün çalışanları, temsilcileri veya ajanları ile birinci ve ikinci dereceden akrabaları (eş, çocuk, ebeveyn, kardeş) etkinliğe katılamazlar. Katılımcıların bu Kurallara uymadığı ve bunun tespit edildiği durumda, koşulları sağlamayan katılımcılar ödül hakkını kaybeder.

Tüm Şartları doğru bir şekilde tamamlayan Etkinlik katılımcıları, kendi kategorilerine bağlı olarak 32 000 TRY tutarındaki Ödül Fonundan birini kazanabilirler. Ödüller, katılımcıların bulundukları kategorilere göre dağıtılacak ve aşağıdaki kategorilere göre  belirlenecektir:

Kategori 1 – 2 000 TRY

Kategori 2 – 5 000 TRY

Kategori 3 – 10 000 TRY

Kategori 4 – 15 000 TRY

Etkinlikte en fazla 4 kişi ödül kazanabilir (her biri için ayrı bir kategoride). Bir kişi sadece bir ödül alabilir.

Etkinlik sonuçları 18 Ağustos 2023 tarihinden 23 Ağustos 2023 tarihine kadar Google formunu dolduran ve tüm şartları yerine getiren katılımcılara göre oluşturulacak. 18 Ağustos 2023 – 23 Ağustos 2023 tarihleri arasında, tüm katılımcıların bilgileri ve kampanya süresince BTC/USDT işlem çiftiyle gerçekleştirdikleri toplam işlem hacmi dikkate alınarak, katılımcıların genel listesi oluşturulacak. Bu liste daha sonra 4 farklı kategoriye göre gruplara ayrılacak. Kazananların belirlenmesi, 18 Ağustos 2023 ile 23 Ağustos 2023 tarihleri arasında https://www.random.org/ hizmeti kullanılarak otomatik olarak tüm katılımcılar arasında yapılacak.

Kazananların listesi, bu makalenin sonunda WhiteBIT blogunda ve Instagram, Telegram, Facebook sosyal medya sayfalarında 23.08.2023 tarihinde yayınlanacaktır.

Etkinlik Kazananları, Kazananlar belirlendikten sonraki ilk iş günü içinde https://whitebit.com/ web sitesinde kayıt sırasında belirtilen e-posta adreslerine bir ileti yollanarak bilgilendirilecektir.

Organizatör, Kazananların belirlendiği günden itibaren 5 iş günü içinde (30.08.2023 dahil) Kazananların WhiteBIT borsasındaki Ana bakiyelerine Ödülleri gönderir.

Kazanan ile iletişime geçilmesinin mümkün olmaması veya bu Kurallara uyulmaması halinde, bu Kazanan, Kazanan statüsü hakkını kaybeder ve bu hak, listedeki bir sonraki Kazanana geçer.

Kazanan Ödülü ücretsiz olarak alır. Ödül değiştirilemez. Etkinlik Kazananı, Organizatörden başka herhangi bir tazminat talep etme hakkına sahip değildir.

Alınan Ödül değişim ve iadeye tabi değildir.

Organizatör, bu etkinlik çerçevesinde ve bu Kurallarda belirtilen koşullar altında alınan Ödül ile ilgili herhangi bir garanti yükümlülüğü taşımamaktadır.

Ödülün alınmaması durumunda, Kazanan ödülü almaya hak kazanmışsa veya başka zorluklarla karşılaşırsa, Kazanan https://whitebit.com web sitesindeki çevrimiçi destekle veya support@whitebit.com adresinden iletişime geçmelidir. Kazanan bunu en geç 06/09/2023 (dâhil) tarihine kadar yapmalıdır. Kazanan, Ödülün alınmaması durumları da dâhil olmak üzere belirtilen süre içinde başvurmazsa, Kazanan ödülü alma hakkını kaybeder.

Etkinlik sonuçlarına göre belirlenen Kazananlar, Ödülü alma haklarını üçüncü şahıslara devredemez.

Etkinlik Kazananı, Ödülü reddetme hakkına sahiptir.

Organizatör, Kazananın Ödülün alınmasıyla ilgili ek masraflarını tazmin etmez. Ödülü kazanan Kazananların gelirlerinin vergilendirilmesi Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükteki mevzuatına göre yapılır.

Katılımcı, Etkinliğe katılarak, Katılımcının kişisel verileri de dahil olmak üzere onunla ilgili (hem reklamda hem de başka bir şekilde Etkinliğin sonuçları hakkında bilgi vermek dâhil),

gönüllü olarak sağladığı her türlü bilginin, Etkinliği yürütmek, gerekli tüm işlemleri gerçekleştirmek için Organizatör veya ilgili üçüncü kişiler tarafından işlenebileceğini; ayrıca Katılımcıya, Organizatörün aşağıdaki etkinlikleri/yarışmaları/promosyonları/çekilişleri hakkında reklamlar da dâhil olmak üzere başka olası bilgi gönderebileceğini anlar ve kabul eder.

Katılımcılar, bu Koşulların gerekliliklerini kabul ederek, kişisel verilerin Organizatör ve/veya diğer yetkili Organizatörler tarafından kullanılması amacıyla bu şekilde işlenmesine izin verir ve sağlanan bilgilerin işlenme amaçlarını tam olarak anladıklarını ve gerekli farkındalıklarını gizlilik politikası dâhilinde teyit ederler: https://whitebit.com/tr/privacy-policy

Aynı zamanda, Katılımcılar Etkinliğe katılarak, soyadlarının ve adlarının herhangi bir maddi tazminat ödemeden kullanılmasına rıza gösterdiklerini ve Etkinliğin diğer kurallarına uymayı kabul ettiklerini teyit ederler. Kazananlar, radyo ve televizyon da dâhil olmak üzere medyada Etkinliğe katılımla ilgili reklam röportajlar vermeyi ve ayrıca herhangi bir parasal tazminat ödemesi almadan grafik içeriklerin oluşturulması için fotoğraf çektirmeyi onaylarlar.

Organizatör, Etkinliğin hüküm ve koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Herhangi bir değişiklik olması durumunda, https://whitebit.com web sitesinde ve Organizatörün sosyal medya hesapları üzerinden bununla ilgili bilgi verilecektir.

Organizatör, Ödül ile ilgili olarak Etkinliğe Katılanlar arasında doğabilecek ihtilaflara girmez. Bu Kuralların muğlak yorumlanmasına izin veren durumlar ve/veya bu Kurallar tarafından düzenlenmeyen hususlar söz konusu olduğunda, nihai karar, Türkiye’nin yürürlükteki mevzuatının gerekliliklerine uygun olarak Etkinliğin Organizatörü tarafından verilir. Bu durumda, Organizatörün kararı kesindir ve temyize tabi değildir.

Organizatör, telekomünikasyon şirketlerinin hizmetlerinden, özellikle e-posta hizmetlerinden, Katılımcılar arasında bilgi alışverişini sağlayan herhangi bir işletmenin/kurumun/kuruluşun çalışanlarının hatalarından sorumlu değildir. Etkinlik ve Organizatör veya posta gönderilerinin teslim alınmamasına, geç teslim alınmasına, kaybolmasına veya hasar görmesine neden olan durumlar; veya Katılımcının ilgili Ödülü almamasının bir sonucu olarak doğabilecek herhangi bir sorunun sorumluluğunu almamaktadır.