uk

Умови участі в акції «Торгуй, як тобі хочеться»

WhiteBIT
Опублікував 04 Вересня 2023
339
Умови участі в акції «Торгуй, як тобі хочеться»

Зміст

Організатором Акції є компанія UAB Clear White Technologies, інкорпорована з законодавством Литовської республіки за номером LT-03224, та має зареєстровану адресу офісу: J. Basanaviiaus g. 26 Vilnius, Republic of Lithuania.

Дані Правила розроблені на підставі Цивільного кодексу України, Закону України «Про інформацію», Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про захист прав споживачів», інших нормативно-правових актів України, Статуту Організатора та регулюють порядок, строки та інші умови проведення Акції.

Період проведення Акції: з 14:00 (за київським часом) 04.09.2023 року до 14:00 (за київським часом) 29.09.2023 року.

Територія проведення Акції: Акція проводиться на всій території України, за винятком території проведення ООС, тимчасово окупованої території та територій, на яких державні органи України тимчасово не здійснюють свої повноваження через збройну агресію Російської Федерації проти України.

Акція проводиться з метою популяризації сервісів WhiteBIT.

Офіційні правила Акції та деталі її проведення:

Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом; ці Умови не є публічною обіцянкою винагороди.

Інформація про Акцію надається на правах реклами.

Зв’язатися з Організатором Акції: support@whitebit.com або у чаті на сайті https://whitebit.com.

Учасники Акції — повнолітні громадяни України або інші особи, що на законних підставах перебувають на території України (особи, що досягли 18-річного віку), які виконали наступні умови:

  • Вперше зареєструвалися на сайті WhiteBIT https://whitebit.com або вже є його користувачами та пройшли верифікацію особи (KYC);
  • Долучились до спільноти WhiteBIT у Telegram;
  • У період проведення Акції відкрили позицію на маржинальному ринку на біржі WhiteBIT.
  • Поділились ROE позицією в спільноті WhiteBIT у Telegram з хештегом #margin до 14:00 (за київським часом)29 вересня 2023 року (кількість постів з позиціями необмежена).

Умови акції мають бути виконані у строки її проведення.

Будь-які персональні дані Учасників Акції обробляються з метою забезпечення участі в Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.

Співробітники, представники чи агенти Організатора та їх родичі (першого та другого ступеня спорідненості) не мають права брати участь в Акції. У випадку, якщо в момент надання Призу буде встановлено, що особа, яка брала участь в Акції, не може бути Учасником Акції відповідно до цих Правил, такій особі не надається право на отримання Призу.

Учасники Акції мають можливість виграти один із Призів Призового фонду:

  • 100 USDT буде розподілено між Основними Переможцями Акції, які вперше відкрили позицію на маржинальному ринку, — по 10 USDT кожному Переможцю.
  • 50 USDT буде розподілено між Спеціальними Переможцями Акції з найбільшим/найменшим ROE — по 10 USDT кожному Переможцю.
  • 100 USDT буде розподілено між Додатковими Переможцями Акції, які будуть визначені випадково за допомогою сервісу random.org, — по 10 USDT кожному Переможцю.

Максимально можлива кількість Основних Переможців Акції — 10 осіб.

Максимально можлива кількість Спеціальних Переможців Акції — 5 осіб.

Максимально можлива кількість Додаткових Переможців Акції — 10 осіб.

Один Переможець може виграти лише один Приз.

За результатами Акції 29.09.2023 р. Організатор формує список Учасників, що відповідають Умовам Акції.

Визначення Переможців Акції відбудеться з 29.09 до 06.10.2023 року.

Основні Переможці Акції — 10 Учасників, які вперше відкрили позицію на маржинальному ринку. Основними Переможцями Акції стануть 10 Учасників, які виконали Умови Акції та визначення яких відбудеться за допомогою сервісу random.org серед таких Учасників Акції.

5 Спеціальних Переможців Акції — Учасники з найвищим/найнижчим показником ROE. Незалежно від місця в списку Учасників, Учасник з найвищим/найнижчим ROE стає Спеціальним Переможцем і отримує Приз у розмірі 10 USDT. Якщо буде декілька Учасників з найвищим/найнижчим показником ROE, визначення Спеціальних Переможців Акції відбудеться за допомогою сервісу random.org, автоматично, серед таких Учасників Акції. Якщо такий Учасник вже знаходиться серед Основних Переможців Акції, які вперше відкрили позицію на маржинальному ринку в період проведення Акції, право на Приз переходить до наступного Учасника в списку.

Додатковими Переможцями Акції стануть 10 Учасників, які виконали Умови Акції та визначення яких відбудеться за допомогою сервісу random.org серед Учасників Акції. Якщо такий Учасник вже знаходиться серед Основних або Спеціальних Переможців Акції, право на Приз переходить до наступного Учасника обраного сервісом random.org із списку Учасників, що відповідають умовам Акції.

Додаткові Переможці визначаються за рейтингом (місцем у переліку на сервісі https://www.random.org).

Список Переможців із зазначенням їхнікнеймів на біржі WhiteBIT буде опубліковано в статті у блозі Організатора (https://blog.whitebit.com/) 6 жовтня 2023 року.

Організатор виконує нарахування Призів на Основний баланс акаунту користувача на біржі WhiteBIT упродовж 5 робочих днів з наступного дня після оголошення Переможців, але не пізніше 13 жовтня 2023 року включно.

Переможці Акції будуть проінформовані про нарахування Призу листом на електронну адресу, вказану під час реєстрації на сайті https://whitebit.com/, протягом наступного робочого дня після нарахування всіх Призів.

У разі невиконання Переможцем цих Правил, такий Переможець втрачає право на статус Переможця, і таке право переходить до наступного Переможця у відповідному списку.

Переможець отримує Приз безплатно. Заміна Призу не передбачається. Переможець Акції не має права вимагати від Організатора будь-якої іншої компенсації.

Отриманий Приз обміну та поверненню не підлягає.

Організатор не несе гарантійних зобов’язань щодо Призу, отриманому в рамках цієї Акції та на умовах, визначених в цих Правилах.

Переможці Акції, не можуть передавати права на отримання Призу третім особам.

Переможець Акції має право відмовитися від Призу.

Організатор не компенсує додаткових витрат Переможця, пов’язаних з отриманням Призу. Оподаткування доходів Переможців, які отримали Приз, проводиться відповідно до чинного законодавства України.

У разі неотримання Призу, якщо Переможець мав на нього право або у разі виникнення будь-яких інших труднощів, Переможець повинен звернутися до онлайн-підтримки на сайті https://whitebit.com або на електронну адресу support@whitebit.com не пізніше 20 жовтня 2023 року включно. У разі, якщо Переможець не звернувся впродовж зазначеного терміну, у тому числі з питань не отримання Призу, Переможець втрачає право на його отримання.

Беручи участь в Акції, Учасник розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана їм інформація, включаючи персональні дані Учасника, може оброблятися Організатором або залученими ним третіми особами з метою проведення Акції, здійснення всіх необхідних пов’язаних з нею дій (у тому числі, але не виключно, інформування про результати Акції як у рекламі, так і іншим способом), а також подальше можливе відправлення Учаснику інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/акції/розіграш Організатора. Приймаючи вимоги цих Умов, Учасники тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором особами та підтверджують своє повне розуміння та необхідну поінформованість щодо цілей обробки інформації, що надається, а також щодо політики конфіденційності: https://whitebit.com/ua/privacy-policy.

При цьому Учасники Акції своєю участю в Акції підтверджують свою згоду на використання їх прізвищ та імен без будь-якого матеріального відшкодування, а також згоду дотримуватись інших правил Акції. Переможці підтверджують свою згоду надавати рекламні інтерв’ю про участь в Акції у засобах масової інформації, у тому числі по радіо та телебаченню, а також фотографуватись для виготовлення графічних матеріалів без виплати їм будь-якої грошової компенсації. Усі виняткові майнові права інтелектуальної власності на такі інтерв’ю та фотографії належатимуть Організатору.

Організатор залишає за собою право вносити зміни до умов та строків проведення Акції. У разі будь-яких змін, інформація про це буде надана на вебсайті https://whitebit.com та у соціальних мережах Організатора.

Організатор не вступає у суперечки, які можуть виникнути між Учасниками Акції щодо Призу. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.