uk

Як DF Platform сприяє соціально-відповідальним інвестиціям

WhiteBIT
Опублікував 08 Травня 2023
11450
Як DF Platform сприяє соціально-відповідальним інвестиціям

Зміст

В епоху нагальних соціальних та екологічних проблем, інноваційні та ефективні рішення ніколи не були такими важливими. Соціально-відповідальні інвестиції (імпакт-інвестиції) стали чудовою опцією для розв’язання цих проблем, поєднуючи фінансові вигоди з потенціалом для створення значущих змін.

Ці інвестиції зосереджуються на підтримці стартапів і підприємств, які ставлять у пріоритет соціальні та екологічні цілі, а також отримання прибутків. У міру того, як громадська обізнаність і попит на сталу та відповідальну бізнес-практику зростає, імпакт-інвестиції стають усе більш важливими у формуванні кращого світу навколо.

Ми дослідимо, як Definder Platfrom підходить до концепції імпакт-інвестицій, їхньої висхідної актуальності та трансформаційного потенціалу для вирішення деяких із найнагальніших проблем, з якими сьогодні стикається наша планета.

Взаємовигідний сценарій для інвесторів і проєктів

Місія Definder — подолати розрив між сталими проєктами та інвесторами, пропонуючи надійну та прозору платформу для інвестицій. Стимулюючи взаємовигідні відносини між інвесторами та проєктами, Definder заохочує потік капіталу до стабільного бізнесу та стимулює позитивні зміни.

Definder розуміє важливість задоволення потреб і очікувань позичальників і інвесторів в екосистемі соціального інвестування. Платформа надає інвесторам доступ до різноманітних сталих проєктів і стартапів, даючи змогу їм визначати й інвестувати в можливості, які відповідають їхнім критеріям і цінностям.

Водночас стійкі проєкти отримують доступ до більшої кількості потенційних інвесторів, допомагаючи їм отримати необхідний капітал для зростання та розширення, дотримуючись стійких та етичних ділових практик.

Вибір стартапів для імпакт-інвестицій

Definder Platfrom визначає стартапи з високим потенціалом за допомогою суворого процесу відбору, приділяючи особливу увагу оцінюванню проєкту, оцінюванню команди, прозорості та участі спільноти.

Соціальна важливість також відіграє роль у цьому процесі, оскільки одним із напрямів діяльності компанії є імпакт-інвестиції. Розгляньмо критерії та методологію, яку використовує Definder для визначення та відбору цих соціально-відповідальних стартапів.

 • Оцінювання проєкту. Стартапи подають розширену інформацію про свій проєкт, включаючи цілі, фінансові прогнози та умови повернення інвестицій, які Definder ретельно перевіряє, щоб забезпечити відповідність своїм цінностям.
 • Соціальний вплив. Definder зосереджується на проєктах, спрямованих на розв’язання суспільних проблем, просування екологічних практик і сприяння довгостроковим позитивним змінам.
 • Оцінювання команди. Платформа вивчає історію, успіхи та невдачі команди, щоб оцінити їхній потенціал для досягнення поставлених цілей.
 • Прозорість і підзвітність. Definder вимагає відповідної документації та фінансової звітності, що забезпечує ретельну належну перевірку та відповідальне управління коштами.
 • Залучення громади. Definder залучає свою активну спільноту до процесу відбору, сприяючи колективній відповідальності та прийняттю обґрунтованих рішень.

Акцентуючи на цих аспектах, Definder забезпечує відбір стартапів, які мають хороші позиції для чималого соціального впливу.

Технологія блокчейн і прозорість імпакт-інвестицій

Платформа Definder використовує можливості технології блокчейн через мережу Binance Smart Chain для значного підвищення прозорості та підзвітності в імпакт-інвестиціях. Платформа пропонує кілька ключових функцій, які зміцнюють довіру та впевненість серед інвесторів та зацікавлених сторін:

 • Децентралізовані транзакції. Усувають посередників, зменшуючи ймовірність шахрайства, маніпуляцій і неефективного управління, одночасно забезпечуючи безпечні, швидкі та економічно ефективні транзакції.
 • Непідробний облік. Захищає від підробки та перевірені записи всієї інформації, пов’язаної з інвестиціями, зміцнюючи довіру та впевненість у платформі.
 • Гаманці із мультипідписом. Гарантують безпеку збору коштів і підзвітність, захищаючи інтереси інвесторів, вимагаючи згоди багатьох сторін на доступ і використання коштів.
 • Страховий пул. Пропонує додатковий шар фінансової безпеки, створюючи гарантійний фонд для вкладів клієнтів, і підвищуючи довіру інвесторів до платформи.
 • Залучення громади. Заохочує колективне, прозоре прийняття рішень за допомогою формування Наглядової ради та сприяння участі громади в прийнятті важливих рішень, оцінюванні ризиків і виборі проєктів.

Виклики та ризики імпакт-інвестицій

Соціально-відповідальні інвестиції стикаються з кількома проблемами та ризиками, такими як-от:

 • фінансові ризики;
 • ризик оцінювання впливу;
 • ризики ліквідності;
 • регуляторні ризики;
 • незалежне юридичне оцінювання.

Definder пом’якшує ці занепокоєння завдяки інноваційним функціям, включно з багатоетапним процесом відбору та фінансування проєктів, який передбачає голосування спільноти, фандрейзинг і контроль над проєктом:

 1. Голосування. Інвестори обирають проєкти на основі своїх інтересів, приєднуються до робочих просторів проєктів та беруть участь у прийнятті рішень, підвищуючи прозорість і залучення спільноти.
 2. Фандрейзинг. Проєкти проходять кілька раундів фінансування, гарантуючи, що вони відповідають мінімальним цілям залучення коштів на кожному етапі. Такий підхід мінімізує ризик і сприяє підзвітності.
 3. Контроль. Платформа відстежує ефективність проєкту, а спільнота й надалі контролює, консультує та просуває проєкт, забезпечуючи прозорість і підзвітність до його завершення.

Використовуючи технологію блокчейн і залучаючи спільноту впродовж життєвого циклу проєкту, Definder ефективно розв’язує проблеми та ризики, пов’язані з імпакт-інвестиціями, забезпечуючи безпечне, прозоре та підзвітне середовище для інвесторів і проєктів.

Мережевий токен Definder: полегшення транзакцій імпакт-інвестицій

Мережевий токен Definder (DNT) — це нативний ютіліті токен Definder. DNT — ключовий компонент, який забезпечує транзакції та покращує функціональність платформи. DNT має важливе значення для роботи Definder, сприяючи залученню спільноти, зниженню ризиків і зростанню платформи.

Його інтеграція в різні аспекти платформи гарантує безперебійне та безпечне проходження інвестиційних транзакцій, що, зрештою, сприяє виконанню місії платформи щодо підтримки стартапів із високим потенціалом соціального впливу.

DNT у голосуванні та краудпозиках

DNT слугує символічною комісією на етапі голосування за краудпозику (crowd loan). Це заохочує активну участь і залучення громади, гарантуючи, що проєкти з найвищим потенціалом соціального впливу отримають необхідну підтримку.

Формування страхового пулу

DNT використовується для формування страхових пулів, забезпечуючи рівень пом’якшення ризиків для учасників краудпозик. Заблокувавши частину DNT у страховому пулі на період позики, платформа може зменшити ризики, пов’язані з проєкт із високим ризиком, гарантуючи захист коштів інвесторів.

Стейкінг

LP стейкінг передбачає надання ліквідності торговим парам DNT на децентралізованих біржах, генеруючи винагороди від торгових комісій. Безпечний Стейкінг — альтернатива з меншим рівнем ризику, дає змогу користувачам класти DNT у стейкінг безпосередньо на Definder для отримання стабільних прибутків, з огляду на різний ступінь ризику.

Плата за транзакції

Усі комісії за транзакції на Definder сплачуються за допомогою DNT. Це спрощує процес оплати та сприяє використанню нативного токена в екосистемі.

Майбутня функціональність та права голосу

У міру розвитку Definder Platfrom, DNT може отримати додаткову функціональність та право голосу, що сприяє подальшій інтеграції токена в операції платформи та процеси прийняття рішень.

Стратегічне партнерство та резервні токени

Більша частина випуску DNT зарезервована для стратегічних інвесторів і партнерів, які сприяють зростанню платформи. Ці резервні токени можуть стимулювати партнерство та просувати проєкт, ще більше розширюючи охоплення та вплив Definder.

Блокчейн-екосистема Definder для досягнення сталих цілей

Definder прагне створити всеосяжну блокчейн-екосистему для вдосконалення своєї інвестиційної платформи та підтримки цілей сталого розвитку. План компанії включає:

 1. Розроблення блокчейну Definder із власним механізмом, функціональністю, смартконтрактами та оглядачем для безпечних і ефективних транзакцій.
 2. Створення децентралізованої біржі (DEX) і ринку NFT із дотриманням вимог KYC і кросчейн сумісністю, які сприятимуть сталій і соціально відповідальній торгівлі.
 3. Розроблення NFT-ігор та ринку нерухомості на блокчейні Definder, сприяння стійкості та соціального впливу через захопливий досвід і відповідальне інвестування у власність.
 4. Інтеграція всіх продуктів і компаній-партнерів в один лончер для зручного використання.

Створюючи всеосяжну блокчейн-екосистему, зосереджену на імпакт-інвестиціях та сталому розвитку, Definder готовий революціонізувати спосіб взаємодії окремих людей і компаній із більш стійким і соціально відповідальним майбутнім та зробити свій внесок у нього.

Глобальні цілі DF Platform

DF Platform спрямована на полегшення соціально-відповідальних інвестицій та створення сталих позитивних змін у всьому світі. Їхні плани розширення на наступні роки зосереджені на масштабуванні та вдосконаленні продуктів, вирішенні глобальної соціальної кризи, фінансовій доступності та глобальному партнерстві.

 • Масштабування та вдосконалення продукту. Definder прагне покращити своє пропонування за допомогою інтеграції гаманця, мобільного застосунку, внутрішньої рейтингової системи та стратегічного партнерства.
 • Подолання глобальної соціальної кризи. Платформа прагне розширити можливості компаній і окремих осіб, надаючи комплексні інструменти для інвестування в проєкти, які мають соціальний і екологічний вплив.
 • Фінансова відкритість і доступ. Definder використовує передові технології, як-от блокчейн та штучний інтелект, щоб розширити доступ до фінансування та інвестиційних можливостей для спільнот, які мають недостатній доступ до таких послуг.
 • Глобальне партнерство та співпраця. Definder зосереджується на налагодженні партнерських відносин з однодумцями та підприємствами, щоб розширити охоплення, вплив і стимулювати інновації в імпакт-інвестиціях.

Плани розширення Definder демонструють її прагнення до розв’язання глобальних соціальних проблем і сприяння сталому розвитку. Завдяки інноваційним технологіям і стратегічним партнерствам Definder прагне зробити позитивний вплив на соціально-відповідальне інвестування, а також забезпечити легкий і прозорий процес як для тих, хто потребує залучення капіталу, так і для інвесторів у всьому світі, аби сприяти позитивним змінам.