WhiteBIT’te Take-Profit ve Stop-Loss Fırsatları: Kullanımı Kolay Bir Araçla Etkili Risk Yönetimi

WhiteBIT
Yayınlanma tarihi 29 February 2024
2307
WhiteBIT’te Take-Profit ve Stop-Loss Fırsatları: Kullanımı Kolay Bir Araçla Etkili Risk Yönetimi

İçindekiler

Risk ve zaman yönetimine odaklanırken ticaretinizde disiplinli olmanızı sağlayan Take-Profit ve Stop-Loss işlevimizin özelliklerini keşfedin.

Püf noktaları:

 • Take-Profit (TP) ve Stop-Loss (SL) bir pozisyonun veya pozisyonun bir kısmının kâr alma (Take-Profit) veya kayıpları sınırlama (Stop-Loss) için kullanılan fiyat seviyeleridir.
 • Take-Profit (TP), tüccarın kârı kaçırmamak için güncel pozisyonu kapatmak istediği fiyat seviyesidir.
 • Bir diğer yandan, Stop-Loss (SL) ise tüccarın kayıplarını sınırlamak için pozisyonunu kapatmak için belirlediği fiyat seviyesidir.
 • WhiteBIT’te iki türlü TP/SL emri verilebilir: pozisyonun tamamı veya bir kısmı için.
 • Pozisyonun bir kısmı ve pozisyonun tamamı için bir veya daha fazla emir verme özelliği spot piyasada mevcuttur.

Bir anda oynaklık yaşayabilen değişken bir piyasada güvenilir risk yönetimi araçlarını stratejilerin bir parçası hâline getirmek her seviyeden tüccar için çok önemlidir. Take-Profit (TP) ve Stop-Loss (SL) emirleri de böylece daha yapılı bir yaklaşım sağlayarak pozisyon yönetiminin önemli ögeleri olarak çalışırlar.

TP, tüccarların bir pozisyon açmadan önce veya açtıktan sonra ayarlama yaparak bir hedef kâr seviyesi belirlemelerine, böylece aç gözlülüğü ve psikolojik stresi indirgemelerine fırsat sunmaktadır. Diğer yandan SL ise piyasanın beklenti karşıtı hareketlenmesinde pozisyonun önceden belirlenen bir noktada otomatik olarak önceden belirlenen bir seviyede kapanmasına imkân tanıyarak kayıpları sınırlandırmaktadır. Hem TP hem de SL ekranın sürekli izlenme gerekliliğini ortadan kaldıran, piyasa oynaklık yaşarken tüccarlara huzur sağlayan otomatik işlevlerdir.

WhiteBIT’te ise şu emirler verilebilmektedir:

 • Pozisyonun tamamı için TP/SL: TP/SL ayarlarındaki fiyatlardan biri tetiklendiği zaman tüm pozisyon güncel piyasa fiyatından kapatılacaktır.
 • Güncel emir için TP/SL: TP/SL, güncel emir hacminde verilir. Tüccarlar bir pozisyon için birden fazla TP/SL emri verebilir. Her TP (veya SL) emirleri aktivasyon fiyatına ulaştığı zaman, pozisyonun belirlenen hacimleri miktarında ve güncel piyasa fiyatından kapatılırlar. Bu durumda diğer TP (veya SL) emirleri ise geçersiz olur.

TP/SL’yi iki yönde de kullanma olasılıklarını karşılaştıralım:

TP/SL Parametreleri Pozisyonun Tamamı için Güncel Emir için
 

Emir verilirse ve nasıl bir etki eder?

TP/SL tüm pozisyon için gerçekleştirilir ve pozisyon piyasa fiyatından kapatılır. Pozisyonun aktivasyon fiyatına (Stop-Loss veya Take-Profit) ulaşan kısmı tamamlanır. Emrin ilgili hacmi piyasa fiyatından kapatılır.
Aynı anda kaç tane TP/SL emri verilebilir? Tek pozisyon için yalnızca bir TP/SL emri. Tek pozisyon için birden fazla TP/SL emri olabilir.
Pozisyondaki değişiklikler emir boyutuna nasıl etki eder? Bağlantılıdır: TP/SL hacmi açık pozisyonların boyutuna göre düzenlenir. Bağlantısızdır: Açık pozisyonların boyutunu değiştirmek TP/SL emirlerinin hacmini etkilemez.

Trading View Üzerinde BTC/USD

Örnek 1:

Tüccar, güncel piyasa fiyatı 25 000$ olan 1 BTC’lik bir pozisyon açar. Bu sırada da birden fazla TP&SL emri verir:

1 TP (A Emri)

Parametreler: Pozisyonun bir kısmı için

TP Aktivasyonu: 26 000$

Tutar: 0.5 BTC

2 TP (B Emri)

TP/SL Parametreleri: Pozisyonun bir kısmı için

TP Aktivasyonu: 30 000$

Tutar: 0.5 BTC

3 SL (C Emri)

TP/SL Parametreleri: Pozisyonun tamamı için

SL Aktivasyon Fiyatı:23 000$

Tutar: 1 BTC

BTC’nin fiyatı 26 000$ olduğu zaman Take-Profit emirlerinden biri tetiklenir ve pozisyonun bir kısmı olan 0.5 BTC’yi piyasa fiyatından kapatır. Diğer iki emir ise, 0.5 BTC’lik Take-Profit (B Emri) ve pozisyonun tamamı için olan Stop-Loss (C Emri), olduğu gibi kalır.

Fiyat yükselmeye devam eder ve mesela 27 000$’a ulaşırsa, tüccar 0.1 BTC’lik bir kısmı daha kendi kapatabilir. Bu durumda pozisyonun hacmi 0.4 BTC’ye düşecektir. Bu sırada da TP/SL emirleri B ve C ise çalışmaya devam etmektedir.

Fakat BTC’nin piyasa fiyatı 30 000$’a ulaşırsa, ikinci Take-Profit emri (B) tetiklenecektir. Bu durumda ise Stop-Loss (C Emri), tamamıyla iptal edilir.

Trading View Üzerinde BTC/USD

Örnek 2:

Diyelim ki BTC’nin piyasa fiyatı 25 000$ olmuş. Tüccar çoktan 1 BTC’lik (Emir 1) bir uzun (long) pozisyonu açmış, 26 000$’da ise bir Take-Profit (Emir 1/A) ayarlamıştır.

Tüccar 24 000$’dan 1 BTC almak için bir Limit emri vermeye karar verir anında 27 000$ için bir Take-Profit (Emir TP 2), bir yandan da 22 000$’da 1 BTC’lik bir Stop-Loss (Emir SL 2) ayarlar.

Sonra da BTC’nin fiyatı 24 000$’a düşer ve 1 BTC’lik Limit emri yalnızca kısmi olarak 0.5 BTC’den tamamlanır, toplam açık pozisyon ise 1.5 BTC olur. Bu durumda da yalnızca pozisyonun açık kısmı için yeni bir TP/SL belirlenir: örn. olarak 27 000$’dan 0.5 BTC’lik bir TP aktivasyon fiyatı ve 22 000$’dan bir SL fiyatı (B Emri). Limit emrinde belirtilen pozisyonun bir kısmı olan 0.5 BTC ise hâla tamamlanmamış olarak kalır.

BTC’nin piyasa fiyatı da daha sonra 26 000$ olduğu takdirde, TP (Emir 1/A) tetiklenecektir ve piyasa fiyatından 1 BTC olarak kapatılacaktır. Aynı şekilde tüccarın kısmi Limit emri olan 0.5 BTC’lik pozisyonu hâlâ açık kalacaktır.

BTC’nin piyasa fiyatı tekrar 24 000$ olursa ise Limit emri bir 0.5 BTC’lik daha tamamlanacaktır ve bu anda 0.5 BTC’lik yeni bir TP/SL emri (Emir C) verilecektir. Pozisyonun boyutu 1 BTC’ye yükselir ve geriye hâlâ iki emir (B ve C Emirleri) kalır. Daha sonra fiyat noktalarından birine ulaşılırsa (TP veya SL), emir yine piyasa fiyatından tamamlanacak, geriye kalan emir ise iptal edilecektir.

Görebileceğiniz üzere, TP/SL emirleri belli çıkış noktalarının belirlenmesini ve piyasa hareketlerine göre işlemlerin otomatikleştirilmesini sağlar. Bu araçlar sayesinde tüccarlar disiplinlerini bozmayabilir, streslerini azaltabilir, bilinçli kararlar verebilir, alım satım faaliyetlerine daha metot ve strateji odaklı yaklaşabilirler.

Pozisyonları Nasıl Tamamen Kapatabilirim?

 • Pozisyonunuzu borsadaki mevcut emirlerden birini kullanarak kendiniz kapatabilirsiniz. Kısa (short) pozisyonları alım emirleriyle, uzun (long) pozisyonları ise satış emirleriyle kapatılır.
 • Veya Take-Profit (TP) veya Stop-Loss (SL) seviyelerini tetikleyerek. Fiyat, belirlenen TP aktivasyon fiyatına ulaşırsa pozisyon otomatik olarak kapatılır, tüccar ise kâr elde eder. Diğer bir yandan fiyat SL aktivasyon fiyatına ulaşırsa pozisyon yine kapatılacak, kayıpları sınırlayacaktır.

Neden Take-Profit (TP) ve Stop-Loss (SL) Kullanmalı?

 • Risk Yönetimi: TP ve SL önemli risk yönetim araçları olarak tüccarların etkili bir şekilde kayıplarını sınırlandırmalarını veya kârlarını kontrol edebilmelerini sağlar. Önceden çıkış noktaları Stop-Loss (SL) belirleyerek tüccarlar bir işlemde kaybedebilecekleri en fazla miktarı sınırlandırabilirler. Diğer bir şekilde ise Take-Profit (TP) emirleri de tüccarların fiyatların istenen seviyeye ulaşması durumunda kârlarını almalarını sağlar.
 • Ticaret Disiplini Desteği: Duygular ticaret konusunda sık sık önemli bir rol oynayabilir, mantığa aykırı kararlar alınmasını veya dürtüsel kararlar verilmesine neden olabilir. TP ve SL emirleri sayesinde çıkış stratejisi otomatikleştirilir, duygular ortadan kaldırılır. Bu emirleri önden verdikleri takdirde tüccarlar; korku, aç gözlülük veya diğer duygusal faktörlere yenik düşmekten kaçınabilir.
 • Zaman Yönetimi: TP ve SL emirleri sayesinde tüccarlar zaman yönetimi daha verimli gerçekleştirebilir, sürekli piyasa takibi yapma zorunluluğunu ortadan kaldırabilir. Bu emirler bir kez verildikten sonra tüccarlar, ticaret stratejilerinin diğer yönlerine odaklanarak verimliliğini geliştirebilirler.