Profit&Loss (Kazanç ve Zarar) nedir? Nasıl hesaplanır?

WhiteBIT
Yayınlanma tarihi 12 May 2023
7010
Profit&Loss (Kazanç ve Zarar) nedir? Nasıl hesaplanır?

İçindekiler

  • PNL (Kâr ve Zarar) yatırımların veya alım satım faaliyetlerin karlılığını belirlemeye yardımcı olur. Giderlerin ve gelirlerin farkının hesaplanmasıyla elde edilir.
  • Gerçekleşen PNL (rPNL), kapalı bir alım satım pozisyonu için kar veya zarar arasındaki oranı yansıtır. Eğer işlem tamamen kapatılmışsa, rPNL işlemin nihai sonucunu yansıtır. Eğer işlem kısmen kapatılmışsa, o zaman rPNL sadece kapatılan pozisyonun kazancını veya zararını gösterir.
  • Gerçekleşmemiş PNL (uPNL), açık bir alım satım pozisyonunun kazanç veya zararını dijital terimlerle ve yüzde olarak yansıtır.
  • PNL şu formül kullanılarak hesaplanır: PNL = (Çıkış fiyatı × Satılan birim sayısı) – (Giriş fiyatı × Satın alınan birim sayısı) – Komisyonlar.
  • Genel olarak, PNL (Kazanç ve Zarar) objektif verilere dayalı karar vermenize yardımcı olan bir risk yönetimi aracıdır.

Profit&Loss (Kazanç ve Zarar) nedir? Nasıl hesaplanır?

PNL (İngilizce Profit and Loss) – farklı sektörlerde ve yatırım faaliyetlerinde kazanç ve zararın hesaplanması için kullanılan bir finansal göstergedir. Alım satım sonucunda elde edilen veya kaybedilen fonların miktarını gösterir. Bu, ticari kararları kârlılık veya zarar açısından analiz etmeye ve ticari stratejinin başarısını değerlendirmeye yardımcı olan önemli bir göstergedir.

WhiteBIT’te, vadeli işlem ve marj ticareti için, alım satım emirleri girilen bölgede bir hesap makinesi kullanarak PNL hesaplanabilir.

Bu terimler hakkında bilginiz yoksa, WhiteBIT Blog sayfasında piyasa pozisyonları, vadeli işlem ve marj ticareti ile ilgili yazılarımızı okuyabilirsiniz.

Aşağıda, PNL’ın ne olduğunu, her bir aracın özelliklerini ve bu göstergenin WhiteBIT’te nasıl hesaplandığını öğreneceksiniz.

rPNLve uPNL Farkı Nedir?

Gerçekleşen Kâr/Zarar (P&L) nedir?

Gerçekleşen Kâr ve Zarar (rPNL), alım satım pozisyonu kapatıldıktan sonra elde edilen kar veya zararı gösteren bir finansal göstergedir. Eğer pozisyon tamamen kapatıldıysa, rPNL, alım satım sonucunda nihai sonucu yansıtır. Kısmen kapatılmış ise, rPNL, kapatılan pozisyonun kısmi bölümü için kar veya zararı gösterir.

rPNL, yatırımların performansını izlemeye ve alım satım stratejilerinin performansını değerlendirmeye yardımcı olur. Ayrıca, vergi yükümlülüğünü belirlediği için raporlama için hala gereklidir. WhiteBIT’te rPNL, Pozisyon Geçmişi bölümünde bulabilirsiniz.

Lütfen dikkat edin, WhiteBIT’te rPNL yalnızca kapalı bir pozisyon için ilgili bir sayı olarak görüntülenir çünkü pozisyonun açıkken hacmi değişebilir. Bir pozisyon açıldığında, alım satım emirleri, piyasanın fiyat hareketleri doğrultusunda artabilir veya azalabilir. Ancak, pozisyon tamamen kapatıldığında, tüm bu alım satım emirleri toplanır ve pozisyonun sonucuna göre net bir kar veya zarar ortaya çıkar.

Pozisyon ortalaması nedir? rPNL (Kazanç ve Zarar) nasıl hesaplanır?

Basitçe söylemek gerekirse, pozisyon ortalamala stratejisi, kullanıcının var olan pozisyonuna daha uygun fiyatlarla ek pozisyonlar eklediği bir stratejidir. Bu, varlık satın alma maliyetlerini düşürerek ortalama maliyeti düşürmeyi amaçlar. Ortalama piyasa fiyatı, pozisyon ortalamala stratejisi uygulandıktan sonra uygun hale gelirse, pozisyonun bir kısmı kapatılabilir.

Yatırımcı borsada işlem yaparak 1 BTC’yi 50.000 dolardan satın aldı ise ve bir süre sonra BTC’nin fiyatı 40.000 dolara düştü ise yatırımcı bu durumda 10.000 dolar kaybedecektir.

Yatırımcı, kayıpla pozisyonunu kapatmak yerine, pozisyonu ortalamak için 40.000 dolardan 1 BTC daha almayı karar verir. Bunu yaparsa, ortalama fiyat şöyle olacaktır: (1 * 50.000 dolar + 1 * 40.000 dolar) / 2 = 45.000 dolar.

Eğer BTC’nin fiyatı tekrar 50.000 $’a yükselirse, pozisyon kârlı hale gelecektir çünkü ortalama piyasa fiyatı mevcut fiyattan daha düşük olacaktır. Bu durumda, pozisyonun bir kısmı kapatılırsa uPNL’nin bir kısmı rPNL’ye dönüştürülebilir.

Eğer bir yatırımcı işlemi yarı yarıya kapatmaya karar verirse, yani 0.5 BTC’yi mevcut fiyat olan 50.000 dolar karşılığında kapatırsa, rPNL’si şu şekilde hesaplanır: (0.5 * 50.000 dolar – 0.5 * 45.000 dolar) = 2.500 dolar. Bu durumda, pozisyonu ortalama fiyat daha düşük olduğundan, ortalama pozisyon stratejisi karlı bir karar olmuştur ve BTC fiyatı başlangıç ​​seviyesine yükseldiği için avantajlı hale gelmiş sayılacaktır.

Gerçekleşmemiş Kâr/Zarar (P&L) Nedir?

Gerçekleşmemiş Kar/Zarar (uPNL) açık pozisyondan potansiyel kazanç veya kaybı takip etmeye yardımcı olur. WhiteBIT’teki uPNL, açık pozisyonun mevcut hacmi için bir sayıda (USDT olarak) ve yüzde olarak görüntülenir. Bu, varlıklar hakkında bilgi sağlar ve risk/kazanç oranına göre pozisyonları kapatmak veya düzenlemek için bilinçli kararlar vermenize yardımcı olur. Ayrıca, potansiyel kayıpları yönetmede risk yönetiminde kullanılır.

uPnL, pozisyonun kapatılmadığı veya ortalama alım fiyatının düzeltilmediği sürece bakiyenizi etkilemez. Ancak zararlar yeterince büyükse ve “Teminat Bakiyesi” yeterli değilse, pozisyon likidite edilebilir. Bu nedenle ticaret stratejinize ve risk yönetimine bağlı kalmayı unutmayın. Kar elde edilene kadar, henüz kar değildir, aynı şey kayıplar için de geçerlidir.

PNL Nasıl Hesaplanır?

Bu gösterge, sektöre, yatırım veya ticaret faaliyetine ve çekilen varlıkların sınıfına bağlı olarak hesaplanır. Borsada gösterge şu şekilde görüntülenebilir:

  • Yüzde olarak. Örneğin, 10.000 $ tutarında BTC işlemine yatırım yaptıysanız ve 1000 $ kar elde ettiyseniz, gerçekleştirilmiş PNL %10 olacaktır.
  • Para birimi olarak. Örneğin, 1 BTC’yi 30.000 $’a aldıysanız ve 35.000 $’a sattıysanız, PNL 5.000 $ olacaktır. Ayrıca, WhiteBIT hesap makinesi PNL’yi hemen Tether (USDT) cinsinden ve yüzde olarak gösterir.

Bu gösterge, sektöre, yatırım veya ticari faaliyete ve çekilen varlık sınıfına bağlı olarak hesaplanır. Borsada gösterge şu şekilde görüntülenebilir:

PNL, geleneksel finansal piyasalarda kullanılan formülle hesaplanır:

PNL = (Satış Fiyatı × Satılan Miktar) – (Alış Fiyatı × Satın Alınan Miktar) – Komisyon

Çıkış fiyatı, kullanıcının varlığı sattığı fiyattır. Giriş fiyatı, kullanıcının varlığı satın aldığı fiyattır. Satın alınan ve satılan birimlerin sayısı, varlıkların sayısına karşılık gelir ve komisyonlar, işlem için ödenen tutardır.

Örneğin, bir kullanıcı 1 BTC’yi 50.000 $ karşılığında sattı ve 40.000 $ karşılığında satın aldı ve 100 $ komisyon ödedi. Bu durumda, PNL aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir:

($50.000 × 1 BTC) – ($40.000 × 1 BTC) – $100 = 9.900 $

Bu nedenle, PNL 9.900 dolar olarak hesaplanır. WhiteBIT hesap makinesi, alım satım pozisyonuna, varlık fiyatına ve tutara bağlı olarak kar veya zararın hesaplanmasına yardımcı olacaktır.

Ayrıca, gerçekleştirilen işlem için güncel komisyon da dikkate alınmalıdır. Ancak, Holding veya Owning’de WBT’niz veya VIP müşteri statünüz varsa, komisyon daha düşük olabilir.

Belirli bir pozisyon için alım satım komisyonu, vadeli ve marjinal işlem koşullarımıza göre belirlenir:

  • Marj ticareti için komisyon borçlanılan fonların kullanımı için tahakkuk ettirilir. Bu sabit bir orandır – günlük %0.0585.
  • Vadeli işlem ticareti için komisyon dinamiktir ve açık pozisyonlar için her 8 saatte bir tahakkuk ettirilir. Ayrıca, finansman oranı, pozisyon ve mevcut piyasa koşullarına bağlıdır. Alım satım sayfasında tahakkuk zamanına geri sayım yapılır.

PNL genel olarak, bir pozisyondan potansiyel ve gerçek kar veya zarar hesaplamaya yardımcı olan faydalı bir araçtır ve makul alım satım kararlar almanıza yardımcı olabilir.

PNL’nin doğru bir şekilde kullanılması, riskleri önemli ölçüde azaltabilir ve kazancı artırabilir. Bu nedenle, borsada alım satım yapmayı planlıyorsanız, PNL’nin nasıl çalıştığını öğrenmenizi ve pratikte kullanmanızı öneririz.

FAQ

PNL (Profit and Loss), gelirler ile giderler arasındaki farkı ölçerek kazanç veya zarar hesaplamaya yardımcı olan finansal bir metriktir. Bu nedenle, duruma göre PNL hem kazanç hem de zarar gösterebilir.

Evet, PNL, P&L ve P/L aynı terimdir ve kar ve zararı hesaplamak için kullanılan aynı finansal metriği ifade eder.

P&L, veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olan temel bir risk yönetimi aracıdır. Belirli bir işlem sonucunda kazanılan veya kaybedilen fonları doğru bir şekilde ölçer ve bu da onu çeşitli alım satım stratejilerinin etkinliğini değerlendirmek için faydalı bir gösterge haline getirir.

Evet, borsada PnL hesaplama formülü aşağıdaki gibidir: PNL = (Çıkış fiyatı × Satılan birim sayısı) - (Giriş fiyatı × Satın alınan birim sayısı) - Komisyon.

WhiteBIT Kâr ve Zarar hesaplayıcısının komisyonları veya fonlama oranlarını hesaba katmadığını unutmayın. Bu nedenle, kesin hesaplamalar için değil, alım satım stratejisinin genel bir değerlendirmesi için kullanın.