uk

Що таке DAO в криптовалюті (децентралізована автономна організація)?

WhiteBIT
Опублікував 04 Липня 2024
102
Що таке DAO в криптовалюті (децентралізована автономна організація)?

Зміст

Уявіть собі компанію без начальників, офісів і суворих ієрархій, де всі рішення ухвалюються колективно, на основі відкритого і прозорого голосування. Це не утопія, а реальність децентралізованих автономних організацій або ДАО. У цій статті ми детально розглянемо, що являє собою DAO, як вони функціонують і яку роль відіграють у сучасній блокчейн екосистемі.

Що таке ДАО?

ДАО (англ. DAO — decentralized autonomous organization) — це децентралізована автономна організація, керована за допомогою смарт-контрактів.

На відміну від традиційних компаній, ДАО функціонують без традиційної ієрархії. Правила і процеси роботи ДАО прописані в коді і виконуються автоматично, що забезпечує прозорість і справедливість прийняття рішень. За своєю суттю, ДАО мають схожість зі звичайними організаціями, що об’єднують людей для досягнення спільних цілей.

У традиційних компаніях акціонери голосують за членів ради директорів, які своєю чергою призначають керівників для ухвалення стратегічних та оперативних рішень. Така система управління має ієрархічну структуру і функціонує за принципом «згори вниз». На відміну від цього, ДАО являють собою більш горизонтальну структуру, де кожен учасник може пропонувати свої ідеї та брати участь в ухваленні рішень.

У ДАО власники нативних токенів голосують за пропозиціями, які мають приносити користь усій спільноті. Деякі ДАО використовують квадратичне голосування, яке обмежує вплив найбільших власників токенів і робить процес більш демократичним. Це протиставляється традиційним корпораціям, де великі акціонери мають більший вплив на управління компанією.

Також ДАО зазвичай має грошові резерви (treasury), які використовуються для реалізації ідей, схвалених спільнотою. Основна діяльність ДАО спрямована на координацію рішень щодо використання цих коштів, що аналогічно реінвестуванню прибутку в традиційних компаніях для розвитку бізнесу та виконання зобов’язань перед акціонерами.

Як працює ДАО?

ДАО — це поєднання правил і коду, що забезпечує механізм управління через смартконтракти. Рішення приймаються колективно на основі голосування з використанням нативних токенів.

Для ухвалення рішень члени спільноти голосують, і сила їхнього голосу залежить від кількості токенів. Голосування може проводитися на спеціалізованих сервісах ДАО або платформах, таких як Tally або Snapshot. Snapshot дає змогу економити час на формування методів голосування. Члени ДАО працюють спільно, дотримуючись прозорих і зрозумілих правил, прописаних у смартконтрактах.

Види членства в ДАО:

 1. Членство на основі токенів: Токени ДАО торгуються на децентралізованих біржах і використовуються для управління. Кожна DAO криптовалютадає право голосу. Токени можна отримати в обмін на послуги для організації, як це було з airdrop від Uniswap (UNI).
 2. Членство на основі акцій: Такі ДАО не завжди відкриті для всіх. Потенційні учасники проходять перевірку і вносять внесок (наприклад, в Ethereum (ETH) або Dai (DAI).
Схожа стаття:
Чи законно торгувати криптовалютою?

Схожа стаття:

Чи законно торгувати криптовалютою?
Читати статтю

Функції DAO

 • Голосування та ухвалення рішень: учасники голосують за різні пропозиції та ініціативи з використанням нативних токенів.
 • Управління активами: ДАО управляють загальними грошовими резервами (treasury), розподіляючи кошти за результатами голосування.
 • Формування і виконання правил: всі правила і процедури роботи записані в смартконтрактах, забезпечуючи прозорість і автоматизацію.
 • Розробка та фінансування проєктів: учасники можуть пропонувати та фінансувати проєкти через голосування, отримуючи кошти з резервів ДАО.
 • Забезпечення прозорості та підзвітності: всі транзакції та рішення записуються на блокчейні, що робить їх доступними для перевірки всіма учасниками.

Види ДАО

Протокольні ДАО

Керують децентралізованими протоколами та блокчейн-проєктами, такими як Uniswap або Compound. Учасники голосують за оновлення протоколів, зміни параметрів і розподіл доходів.

Інвестиційні ДАО

Фокусуються на колективному інвестуванні в стартапи, проєкти та активи.

Учасники об’єднують кошти для інвестицій і голосують щодо інвестиційних рішень. Приклади: The DAO, MetaCartel Ventures.

Соціальні ДАО

Створені для об’єднання людей зі спільними інтересами або цілями.

Можуть включати благодійні організації, групи за інтересами та спільноти для колективного прийняття рішень. Приклади: Friends With Benefits (FWB).

Сервісні ДАО

Надають послуги або продукти своїм членам і зовнішнім користувачам.

Учасники керують діяльністю і розподіляють доходи. Приклад: Gitcoin DAO, який фінансує розробку відкритого вихідного коду.

Медіа ДАО

Займаються створенням і поширенням контенту.

Учасники можуть голосувати за проєкти і статті, фінансувати контент і розподіляти доходи від реклами та підписок. Приклад: Bankless DAO.

Кожен вид ДАО має свої особливості та сфери застосування, даючи змогу децентралізованим організаціям ефективно функціонувати в різних галузях і залучати учасників із різними інтересами та цілями.

Компоненти DAO

Основний компонент ДАО — це, звичайно ж, учасники. Брати участь в управлінні в ДАО можуть власники токенів або акцій. Також використовуються платформи та інтерфейси, які допомагають взаємодіяти й керувати DAO. Вони дають змогу пропонувати ідеї, голосувати та відстежувати діяльність. Однак, без наступних компонентів робота ДАО була б неможлива. Розглянемо їх.

 • Смартконтракти

Основоположний елемент ДАО, що автоматизує виконання правил і процедур. смартконтракти визначають умови, за яких відбуваються транзакції, голосування та інші дії, забезпечуючи виконання рішень без втручання третіх сторін.

 • Токени

Використовуються для голосування та управління ДАО. Вони можуть являти собою частку володіння, право голосу або доступ до ресурсів ДАО. Токени часто торгуються на децентралізованих біржах (DEX), забезпечуючи ліквідність і доступність для учасників.

 • Грошові резерви (treasury)

Існує фонд, керований ДАО. Він використовується для фінансування проєктів, винагороди учасників та інших цілей. Рішення про витрачання коштів ухвалюються шляхом голосування. Усі транзакції та розподіл коштів прозорі і можуть бути відстежені на блокчейні.

 • Голосування

За допомогою голосування учасники ухвалюють рішення про пропозиції та ініціативи. Використовуються різні механізми голосування, включно з квадратичним голосуванням для більш справедливого розподілу сили голосів.

Переваги та недоліки DAO

Вважимо плюси та мінуси ДАО у таблиці:

Плюси DAO Мінуси DAO
Прозорість і підзвітність Складнощі з юридичним статусом
Децентралізація управління Уразливості в коді смартконтрактів
Автоматизація процесів Низька швидкість прийняття рішень
Відсутність корупції та зловживань впливом Ризик концентрації влади у великих власників токенів
Глобальний доступ та участь Відсутність гнучкості

Як створити DAO?

Створення смартконтрактів

Першим кроком у створенні ДАО є розробка смартконтрактів, які визначатимуть правила та процедури роботи організації. Це включає:

 • Написання коду смартконтрактів, що описують механізми голосування, управління активами, членства та інших процесів.
 • Тестування контрактів на спеціалізованих тестових мережах, щоб переконатися в їхній коректній роботі та безпеці.
 • Проведення аудиту безпеки смартконтрактів незалежними експертами, щоб мінімізувати ризики вразливостей.

Фінансування

Для успішного запуску і роботи ДАО необхідно забезпечити його достатніми фінансовими ресурсами. Цей етап включає:

 • Залучення початкового капіталу через продаж нативних токенів. Це може бути зроблено за допомогою ICO (Initial Coin Offering) або інших форм краудфандингу.
 • Встановлення грошових резервів (treasury), які будуть використовуватися для фінансування проєктів і винагороди учасників.
 • Забезпечення прозорості та підзвітності в управлінні коштами, щоб учасники могли бачити, як і куди витрачаються ресурси.

Розгортання

Останній крок — це розгортання ДАО на блокчейні та початок його роботи. Цей етап включає:

 • Розміщення смартконтрактів в основній мережі блокчейну, такій, як Ethereum.
 • Активація механізмів голосування та управління, щоб учасники могли відразу розпочати роботу.
 • Оголошення про запуск ДАО і запрошення учасників приєднатися до організації та взяти участь в управлінні.

Дотримуючись цих кроків, можна успішно створити і запустити децентралізовану автономну організацію, що забезпечує прозоре і справедливе управління ресурсами і процесами.

Приклади DAO

Кілька прикладів, які показують розмаїття видів і сфер діяльності ДАО, від управління криптопроєктами та інвестицій до освітніх ініціатив і юридичної підтримки:

 1. Olympus DAO, Maker DAO, 1inch: Криптопроєкти, в яких власники токенів мають право брати участь у голосуванні та визначати шляхи розвитку. Ці проєкти дають користувачам можливість впливати на управління та розвиток платформи через голосування.
 2. PleasrDAO: Проєкт, чия діяльність спрямована на інвестування або колекціонування NFT. Учасники PleasrDAO спільно купують і управляють цифровими активами, прагнучи підвищити їхню цінність і рідкість.
 3. MolochDAO: ДАО для грантового фінансування, яке підтримує проєкти в екосистемі Ethereum. Учасники вносять кошти та голосують за розподіл грантів для фінансування різних ініціатив.
 4. Odyssey DAO: Освітнє ДАО, яке вірить у доступність навчання основам Web3 для всіх. Організація розробляє і поширює освітні програми, спрямовані на підвищення грамотності в галузі децентралізованих фінансів (DeFi) і технологій.

Висновок

З появою ДАО світ отримує інструмент для створення автономних, прозорих і децентралізованих організацій. Вони не тільки покращують процеси управління та ухвалення рішень, а й надають учасникам більше можливостей для активної та усвідомленої участі в розвитку проєктів. ДАО — це не просто крок у майбутнє, це вже сьогодення.

FAQ

DAO — це організація, керована за допомогою смартконтрактів на блокчейні, де рішення ухвалюють колективно учасники.

ДАО заробляють гроші шляхом стягнення комісій за транзакції на своїх платформах, інвестування в проєкти й стартапи, продажу послуг і продуктів, отримання грантів і субсидій, а також організації аукціонів і продажів унікальних активів, таких як NFT.

Законність ДАО залежить від юрисдикції, в якій вони діють, і від дотримання місцевих законів і регуляцій.

ДАО управляють проєктами та активами, ухвалюють колективні рішення, розподіляють кошти та забезпечують прозорість і децентралізацію управління.