uk

Що таке фіатні гроші в криптовалюті?

WhiteBIT
Опублікував 15 Квітня 2024
272
Що таке фіатні гроші в криптовалюті?

В епоху цифрових технологій, яка змушує нас переглядати всі аспекти нашого життя, закономірно виникає запитання: «Чи застаріли традиційні гроші?». Ми перебуваємо у світі, де Біткоїн і блокчейн стали реальністю нашого часу, а віртуальні гаманці в наших смартфонах замінили гаманці, набиті паперовими купюрами.

У контексті цифровізації фінансів і зростаючого інтересу до криптовалют, розуміння ролі фіатних грошей в економіці та їхнє значення в простих термінах має ключове значення. Це допомагає глибше зрозуміти механізми функціонування фінансових ринків, вплив державної політики на економічний розвиток, а також способи взаємодії традиційних і цифрових фінансових систем.

Що таке фіатна валюта?

Фіатна валюта — це законний платіжний засіб, вартість якого не забезпечена фізичними активами, як золото або срібло, але закріплена законодавчо. Її вартість ґрунтується винятково на довірі до емітента (зазвичай ним виступає держава) і вимозі її приймання як засобу платежу за товари та послуги.

Основні риси фіатних грошей включають у себе:

 • Випускаються центральними банками (ЦБ) держав. Їх емісію та обіг регулюють національні уряди та фінансові установи.
 • Вартість фіатних грошей визначається загальною довірою до емітента і впевненістю в його здатності підтримувати економічну стабільність.
 • Фіатні кошти мають статус законного платіжного засобу всередині країни, що означає обов’язковість їх прийняття під час оплати боргів.

Фіатні гроші — це кошти, які ми використовуємо в повсякденному житті: банкноти, монети, цифрові гроші на банківських рахунках.

На відміну від систем, заснованих на дорогоцінних металах, фіат — це інструмент, що дає змогу урядам і центральним банкам гнучко управляти економікою через інструменти монетарної політики, такі як регулювання процентних ставок і операції на відкритому ринку, для стимулювання економічного зростання або стримування інфляції.

Емісія та обіг фіатних валют вимагають від урядів і фінансових установ високого рівня відповідальності та прозорості, щоб забезпечити валютну стабільність і підтримувати суспільну довіру. Неправильне управління грошовою масою, наприклад, надмірна емісія без економічного обґрунтування, може призвести до інфляції або гіперінфляції, підриваючи довіру до валюти та економічну стабільність. Історичні приклади, як-от гіперінфляція в Зімбабве на початку 2000-х років, та у Веймарській республіці в 1920-х роках, ілюструють наслідки таких маніпуляцій і підкреслюють важливість обдуманого фінансового регулювання для запобігання економічним кризам.

Історія фіатної системи

Фіатна система, яка стала основою для більшості світових економік, відрізняється від попередніх систем тим, що її вартість не зумовлена фізичним вмістом золота чи срібла, а ґрунтується на законодавчій підтримці та довірі до економічної стабільності держави-емітента. Цей перехід розпочався у XX столітті та був остаточно закріплений 1971 року, коли президент США Річард Ніксон призупинив обмін доларів на золото, що поклало кінець міжнародному золотому стандарту і системі Бреттон-Вудс. Цей крок був спрямований на запобігання кризі валютних резервів і надав державам більше гнучкості в управлінні національною економікою.

Фіатні активи в їхній сучасній формі з’явилися у відповідь на обмеження, що їх накладає золотий стандарт, однак концепція грошей має більш давнє коріння. Вперше вони почали використовуватися в Китаї в 11 столітті, в період правління династії Сун. Ці паперові гроші, відомі як «цзяоцзи», були випущені для полегшення торгівлі та вважаються одними з перших відомих прикладів фіатних грошей в історії.

Для посилення розуміння важливості та ролі фіатної валюти в сучасній економіці, розглянемо приклади різних країн. Наприклад, вищеописані приклади підкреслюють ризики неправильного управління фіатними валютами. З іншого боку, стабільна фінансова політика і суворе регулювання грошової маси в країнах з розвиненими економіками, таких як Швейцарія і Японія, демонструють, як правильне управління грошовою масою може сприяти економічній стабільності та процвітанню.

Паперові гроші

Перші фіатні валюти — це паперові гроші, які з’явилися в Китаї за династії Танг у VII столітті, але значного поширення набули в епоху династії Сун (960-1279 рр.). Вони стали революційним нововведенням, яке кардинально змінило економічну практику. Поява такої форми валюти була відповіддю на необхідність полегшити торгівлю і зробити обіг грошей зручнішим в умовах висхідного економічного процвітання і розширення ринкових відносин. Паперові гроші дали змогу істотно спростити процес транзакцій, позбавивши від необхідності перевезення великих кількостей металевих монет. У Європі така концепція почала приживатися тільки в 17 столітті, після того, як європейці дізналися про китайську практику, привізши її зі своїх подорожей і торговельних експедицій в Азію.

Золотий стандарт

Золотий стандарт — це монетарна система, за якої економіка країни використовує золото як пряме забезпечення вартості національної валюти. Запроваджений у XIX столітті, золотий стандарт забезпечував стабільність валют шляхом прямої конвертованості грошей у золото за фіксованою ціною. Це означало, що будь-яка людина могла обміняти паперові гроші на відповідну кількість золота в центральному банку. Така система сприяла міжнародній торгівлі та інвестиціям, оскільки золото було універсальним еквівалентом вартості. Однак вона також обмежувала здатність держав до емісії валюти, роблячи економіку вразливою для золотих запасів країни та спекуляцій на золотому ринку.

Фіатні гроші

Попри те, що фіатні гроші — це валюта без внутрішньої вартості, чия вартість спирається на довіру до держави-емітента, вони посідають стійкі позиції у світовій економіці, і відмова від їхнього використання не передбачається. Водночас фіат активно інтегрується в нові фінансові системи, включно зі сферою криптовалют. Ба більше, багато держав активно досліджують можливість створення власних цифрових валют центральних банків (CBDC), що свідчить про бажання адаптувати класичні фінансові інструменти до сучасних цифрових реалій. Але що таке фіат у криптовалюті?

Тим часом із появою та поширенням криптовалют, фіатні валюти отримали власні протеже у світі цифрових активів під назвою стейблкоїни. Вони ще називаються фіат у криптовалюті, тобто криптовалюти прив’язані до стабільного активу, найчастіше до долара. Це явище наочно ілюструє, як фіатні валюти інтегруються в цифрову економіку. Стейблкоїни слугують мостом між традиційними грошовими системами та новим цифровим світом, надаючи стабільність і надійність традиційних грошей в умовах волатильного крипторинку.

 

Сьогодні централізовані фіатні біржі криптовалют полегшують взаємодію між фіатними валютами та криптовалютами, даючи змогу користувачам конвертувати кошти, наприклад, з USD у BTC, брати криптозайми USDT і багато іншого. Шляхом такого функціонала фіатні біржі розширюють доступність і прийнятність криптоактивів на світовому ринку.

Види фіатних валют: приклади

Найбільш значущі приклади фіатних грошей — долар США (USD), євро (EUR), британський фунт стерлінгів (GBP), японська єна (JPY) та інші. Ці валюти відіграють ключову роль у міжнародних фінансових операціях, слугуючи основою для більшості торгових та інвестиційних угод. Долар США, наприклад, є світовою резервною валютою, широко використовуваною в міжнародних розрахунках і як стандарт оцінки для товарів на світових ринках, включно з нафтою і золотом. Євро, своєю чергою, служить основною валютою Європейського союзу, забезпечуючи економічну інтеграцію між країнами-членами. Британський фунт і японська єна також вважаються важливими валютами на світовій арені, відображаючи економічну міць і стабільність своїх країн.

Роль фіатних коштів у світовій економіці

Фіатний ринок відіграє головну роль у світовій економіці, забезпечуючи основу для всіх фінансових операцій, від міжнародної торгівлі до особистих переказів. Вони дають змогу центральним банкам управляти національною економікою через монетарну політику, регулюючи грошову пропозицію, відсоткові ставки та контролюючи інфляцію. Монетарна політика дає змогу центральним банкам стимулювати економіку в періоди спаду і стримує перегрів. Прикладом значного впливу монетарної політики на національну економіку є програма кількісного пом’якшення, проведена Федеральною резервною системою США у відповідь на фінансову кризу 2008 року. Шляхом купівлі державних облігацій та інших фінансових активів ФРС значно збільшила грошову базу, що допомогло стабілізувати фінансову систему та сприяло відновленню економічного зростання.

Нижче також показано яку роль у світовій економіці відіграють фідуціарні гроші:

 1. Забезпечення основи для всіх фінансових операцій
 2. Управління національною економікою через монетарну політику
 3. Регулювання грошової пропозиції, процентних ставок та інфляції
 4. Стимулювання економіки в періоди спаду та стримування перегріву
 5. Спрощення міжнародних розрахунків і валютних обмінів
 6. Глобалізація економіки та створення можливостей для бізнесу і приватних осіб.

Тенденції розвитку фіата: цифрова трансформація

У сучасному світі фіатні та нефіатні електронні гроші зазнають значних змін, викликаних бурхливим розвитком цифрових технологій. Ера цифровізації додає нові тенденції в обіг, управління та використання фіатних коштів. Така трансформація відкриває перед світовою економікою нові горизонти, надаючи можливості для посилення прозорості, безпеки та доступності фінансових послуг. Водночас вона ставить перед регуляторами, банками та користувачами нові завдання, пов’язані з адаптацією до цифрового середовища, що швидко змінюється.

Децентралізація та інклюзивність

З розвитком технологій, зокрема блокчейну, виникають нові форми фіатних грошей, такі як цифрові валюти центральних банків (CBDC), які можуть сприяти децентралізації фінансів і збільшенню фінансової інклюзивності.

CBDC являють собою цифрову версію фіатних валют, повністю контрольовану центральними банками. На відміну від традиційної банківської системи, CBDC використовують цифрові технології для підвищення ефективності платіжних систем і поліпшення доступу до фінансових послуг. Попри те, CBDC часто включає використання технології розподіленого реєстру (DLT) або блокчейн, аналогічної тій, що лежить в основі багатьох криптовалют, CBDC не пропонують децентралізованого управління грошима. Усі аспекти CBDC (доступ до мережі, емісія, транзакції) залишаються під наглядом центрального банку.

Механізм емісії

На відміну від традиційної емісії фіатних валют, де збільшення грошової маси може призвести до її знецінення, CBDC надають можливість точного контролю за обсягом в обігу завдяки їхній цифровій природі. Шляхом цього центральні банки можуть оперативно реагувати на зміни в економіці, адаптуючи обсяг грошової маси для підтримання стабільності цін і стимулювання економічного зростання.

Відсутність посередників

Впровадження CBDC може призвести до зменшення ролі посередників у фінансових операціях. Це, своєю чергою, потенційно знижує вартість транзакцій для користувачів завдяки зменшенню комісій і прискорює обробку платежів. Прямі цифрові транзакції між сторонами можуть підвищити ефективність фінансової системи та зробити її більш доступною. Крім того, скорочення залежності від традиційних фінансових установ може сприяти зростанню конкуренції та інновацій у секторі фінтех.

Переваги та недоліки фіатної валюти

Фіатна валюта має кілька переваг:

 • Полегшує міжнародну торгівлю і фінансові операції, оскільки прийнята до обігу в усьому світі.
 • Забезпечує зручність і швидкість проведення платежів, як у фізичній, так і в цифровій формах.
 • Центральні банки можуть впливати на економіку через монетарну політику.

При цьому, fiat гроші не позбавлені недоліків, а саме:

 • Без фізичного забезпечення, такого як золото, фіатні рахунки і валюти схильні до ризику знецінення.
 • Їхня вартість тісно пов’язана з політичною та економічною стабільністю країни-емітента, що робить їх уразливими в періоди криз. Також втрата довіри до емітента може призвести до зниження вартості валюти.

Фіатна валюта vs Криптовалюта

У світі фінансів постійно розвиваються дебати про майбутнє грошових систем, у центрі яких перебуває суперництво між фіатними валютами та криптовалютами. Традиційні гроші довгий час були основою глобальної економіки. З іншого боку, криптовалюти, такі як Bitcoin і Ethereum, являють собою новаторський фінансовий інструмент, заснований на технології розподіленого реєстру. Ці дві системи пропонують різні підходи до зберігання та обміну, викликаючи питання про їхній взаємний вплив і можливу інтеграцію в майбутньому.

У чому різниця між фіатними грошима і криптовалютою?

 • Контроль і регулювання. Фіатні валюти випускаються центральними банками й регулюються урядами, тоді як криптовалюти функціонують у децентралізованих мережах і не підкоряються прямому державному контролю.
 • Фізичне представлення. Фіати існують як у фізичній формі (банкноти та монети), так і в цифровому вигляді. Криптовалюти ж є виключно цифровими активами.
 • Забезпечення вартості. Вартість фіатних грошей ґрунтується на довірі до емітента та економічної ситуації в країні. Ціни на криптовалюту здебільшого зумовлені попитом і пропозицією на ринку, а також технологічними та функціональними особливостями конкретної криптовалюти.
 • Доступ і використання. Фіат широко використовується в усіх сферах економіки. Криптоактиви поки що знаходять своє застосування в більш обмеженому колі операцій, хоча їхня популярність і визнання зростають.
Схожа стаття:
Що таке криптовалюта? Пояснюємо простими словами

Схожа стаття:

Що таке криптовалюта? Пояснюємо простими словами
Читати статтю

Чи зможе криптовалюта замінити фіатну валюту?

Це питання є предметом суперечок і численних аналітичних міркувань у фінансовому світі. З одного боку, криптовалюти пропонують низку привабливих інновацій: децентралізацію, прозорість блокчейну, безпеку транзакцій та зменшення залежності від традиційних фінансових інституцій. Ці особливості роблять криптовалюти потужним інструментом, потенційно здатним реформувати сучасну фінансову систему.

Однак, всупереч висхідному інтересу та інтеграції криптовалют у повсякденні фінансові операції, існує низка перешкод на шляху їхнього повного прийняття як універсального засобу платежу. Ключовими факторами, що стримують широкомасштабне поширення, є висока волатильність, правова невизначеність, масштабованість і, не в останню чергу, потреба в широкому соціальному визнанні.

Таким чином, хоча криптовалюти та демонструють потенціал для зміни фінансового ландшафту, говорити про повну заміну фіатних грошей ними в найближчому майбутньому передчасно. Найімовірніше, ми побачимо співіснування цих двох систем, де кожна відіграватиме свою роль у різних аспектах економічного життя. Багато хто ставить собі питання як вивести криптовалюту у фіат і навпаки. У цьому випадку важливу роль відіграє біржа з фіатними грошима, яка допомагає це здійснити. Це сприяє подальшій інтеграції та взаємній прийнятності обох фінансових систем, збагачуючи глобальний економічний ландшафт.

Як купити криптовалюту за фіат на WhiteBIT?

WhiteBIT — одна з найбільших криптофіатних бірж у Європі, яка надає доступ до більш ніж 270 криптоактивів і 10+ фіатних валют, таких як UAH, EUR, USD, TRY, GBP, PLN, GEL, BGN, CZK, KZT.

Зареєстровані користувачі біржі, які пройшли підтвердження особи, можуть швидко купити крипту за фіат, поповнивши баланс різними способами: банківською або криптовалютною карткою, скретч-карткою WhiteEX і за допомогою платіжних сервісів, таких як Checkout, GEO Pay та ін. Для поповнення в криптовалюті можна використовувати адресу FIO або зовнішні криптогаманці.

Після поповнення Основного балансу WhiteBIT, можна легко провести обмін крипти на фіат за фіксованим курсом через сторінку «Обмін» або ж купити актив за допомогою Market-ордера. Якщо потрібно купити криптовалюту безпосередньо за традиційну валюту без обміну або виставлення ордера, WhiteBIT дає змогу зробити це через фіатні шлюзи Mercuryo і UTORG.

Після купівлі криптовалюти можна використовувати криптодепозит для отримання пасивного доходу.

Висновок

Фіатні валюти та криптовалюти являють собою дві сторони сучасної фінансової системи, кожна з яких відіграє свою унікальну роль в економіці. У той час як фіатні гроші, підтримувані державними інститутами, продовжують служити універсальним засобом обміну в глобальній економіці, криптовалюти відкривають нові перспективи завдяки своїй децентралізації, безпеці та інноваційним можливостям. Розвиток цифрових технологій і блокчейну сприяє появі нових форм фінансових активів, трансформуючи традиційні підходи до зберігання і передачі вартості.

Fiat криптовалюта стає дедалі поширенішим об’єктом вивчення в контексті фінансових досліджень. Взаємодія між цими двома системами обіцяє не тільки розвиток фінансових інновацій, а й стимулювання економічного зростання, надаючи ширший доступ до фінансових послуг і сприяючи фінансовій інклюзії. Водночас виклики, пов’язані з волатильністю, регулюванням та визнанням криптовалют, потребують уважного розгляду та збалансованого підходу з боку регуляторів та учасників ринку. Час покаже, зможе криптовалюта замінити фіат чи ні.

FAQ

Фіат — це стандартні валюти, такі як долар США або євро, що є мостом між традиційною фінансовою системою та цифровими активами. Фіатом в криптовалюті називають стейблкоїни.

Завдяки своїй децентралізованій природі, транзакціям без кордонів і технологічному прогресу криптовалюта має потенціал замінити фіатну валюту.